Quotes
Quotes
Quotes
Quotes

Ecostar Line tai: 

Santrauka

▶︎ Naujausios kartos degalai, minimali aplinkos tarša.
▶︎ Platus produktų asortimentas, atsižvelgiant į kliento reikalavimus.
▶︎ Sertifikuoti produktai.
▶︎ Produktų pristatymas įmonės transportu, klientui patogiu metu.
▶︎ Produktų ir medžiagų iš antrinių žaliavų panaudojimas.

Ecostar line gaminamų ir parduodamų naftos produktų asortimentas:

1. Biodyzelinas - D30 B - tai kuro mišinys, susidedantys iš dyzelinio kuro,
30% RRME (LST EN 14214:2003) ir kitų kokybę
gerinančių priedų (Keropur DP 604T, HFA 4159 IBC ir kt.).

Pasižymi sekančiomis savybėmis:

‣ Gerina kuro degimą
‣  Mažina apnašų susidarymą cilindruose ir vožtuvuose
‣  Šalina nuosėdas inžektoryje ir išlaiko inžektoriaus antgali švarų
‣  Apsaugo degalų sistemą nuo korozijos
‣  Mažina putų susidarymą dyzeliniame kure
‣  Puikiai atskiria vandenį
‣  Didina cetaninį skaicių
‣  Didina degalų tepalingumą
‣  Praktiškai neišmetami į aplinką sveikatai kenksmingi junginiai
‣  60% mažina deginių dumingumą

2. Dyzelinis kuras - LST EN 590:2000, LST EN 590:2000 + A1 ir kt.
3. Dyzelinis kuras su RRME ir kitais priedais (5 - 25%) gaminamas pagal kliento užsakymą.
4. Biodyzelinis kuras - su RRME ir kitais priedais (30 - 55%) gaminamas pagal kliento užsakymą.
5. Bio Gazoliai skirti žemės ūkiui.
6. Bioheating - krosninis kuras skirtas šildymui.
7. Kietasis kuras - produktai ir medžiagos iš antrinių žaliavų skirti šildymui. Įmonės plėtra,
pasinaudojant atsinaujančių energijos išteklių perdirbimo galimybėmis.
8. Mazutas

Ecostar line
Saltoniškių g. 34a,
LT-08105 Vilnius,
Lietuva

Tel. +370 612 36 000
Faks.+370 210 2525

sales@ecoil.lt
Degalų kokybė atitinka ES nustatytus standartus.

Saugos duomenų lapai (SDL) parengti pagal REACH CLP reikalavimus.