Ecoil - naftos šviesiųjų produktų, jų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos produktų ir paslaugų sistema
Ecoil sistemos produktai:

‣ Pilno aptarnavimo degalinių tinklas, degalų mažmeninės prekybos produktai ir paslaugos,
‣ Naftos šviesiųjų produktų importo ir didmeninės prekybos produktai ir paslaugos,
‣ Ecoil diesel dyzelinio kuro didmeninės prekybos produktai ir paslaugos.

Santrauka

Ecoil sistemos įdiegimas pradėtas 2002 m. Lietuvos investicinės kompanijos UAB „LIT-INVEST“, turinčios naftos produktų didmeninės ir mažmeninės prekybos Lietuvos ir užsienio rinkose ilgametę patirtį.

Ecoil Sistemos produktai diegiami ir sėkmingai plėtojami vietinėje rinkoje ir kaimyninėse šalyse.

2005 m. buvo įkurta UAB „Ecoil“ – Ecoil sistemos degalų didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonė Lietuvoje, šiuo metų sėkmingai diegianti vietinį Ecoil degalinių tinklą ir plečianti Ecoil diesel dyzelinio kuro didmeninės prekybos produktus ir paslaugas.

2005 m. įkurta Ecoil Polska, įmonė teikianti Ecoil sistemos dyzelinio kuro didmeninės prekybos paslaugas Lenkijoje.

Išskirtiniai Ecoil sistemos veiklos aspektai

Ekonomija

‣  Kokybiškas produktas ir aukščiausio lygio aptarnavimas už konkurencingą kainą
‣  Naujų, išteklius taupančių technologinių sprendimų integravimas

Ekologija

‣  Naujausių ekologiškų technologijų ir įrangos įdiegimas
‣  Minimali aplinkos tarša
‣  Prekių ir medžiagų iš antrinių žaliavų panaudojimas

Prioritetinėmis Ecoil sistemos veiklos kryptimis yra naujausių ekonomiškų ir ekologiškų technologijų bei verslo sprendimų, leidžiančių taupyti kaip pačių įmonių, taip ir gamtos išteklius, įdiegimas.
Santrauka

Nuo 2011-05-02 iki 2012-07-14 UAB „LIT-INVEST“ įgyvendina projektą „UAB "LIT-INVEST" pažangių informacinių technologijų sprendinių diegimas, siekiant sudaryti palankias sąlygas bendrovės darbo našumui bei eksporto plėtrai“ (VP2-2.1-UM-02-K-02-214) pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonė "E-verslas".


Projekto įgyvendinimo metu bendrovė numato įsigyti kompiuterinę įrangą bei atnaujinti ir įdiegti programinę įrangą.

Projektas buvo bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto bei įmonės lėšomis.

Projekto vertė: - 216.351,00 Lt
Skirta paramos lėšų suma – 108.176,00 Lt
Projekto trukmė – 15 mėnesiu.

Projekto tikslas

UAB "LIT-INVEST" darbo našumo bei eksporto plėtrą, įmonės gamybos ir pardavimų apimčių didinimas, darbuotojų laiko sąnaudų mažinimas bei produktų kokybės gerinimas. Įgyvendinus projektą, bus optimizuoti gamybos, finansų, sandėlio (atsargų), pirkimo-pardavimo, ryšių su klientais apskaitos bei valdymo procesai.

“Plastifikuotos medienos moksliniams tyrimams reikalingos technines galimybiu studijos parengimas“ projekto vykdymas.
UAB „Ecoil“
Saltoniškių g. 34a,
LT-08105 Vilnius
Lietuva

Tel. (8~5) 210 2500
Faks. (8~5) 210 2525

info@ecoil.lt
Daugiau informacijos:
www.ecoil.lt