Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonė "Naujos galimybės"
Santrauka

Nuo 2010-05-03 iki 2012-03-13 UAB „LIT-INVEST“ vykdė projektą „UAB „LIT-INVEST” naujų galimybių išnaudojimas aktyviai dalyvaujant užsienio rinkose“ (VP2-2.1-UM-04-K-01-481) pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę "Naujos galimybės".

Projektas yra buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto bei įmonės lėšomis.

Projekto vertė: - 263.243,62 Lt
Skirta paramos lešu suma – 184.270,54 Lt
Projekto trukmė – 22 mėnesiai.

Projekto tikslas

Didinti bendrovės prekės ženklo žinomumą užsienio rinkose ir skatinti rinkodaros skyriaus specialistų tobulėjimą. Vykdant projektą siekiama plėsti pardavimus užsienio rinkose, ieškoti nuolatinių užsienio partnerių, maksimaliai išnaudoti rinkodaros priemones, vystyti savo gamybą, gaminti naujus gaminius bei skatinti eksportą. Projekto įgyvendinimo metu UAB „LIT-INVEST“ įsigijo bendrovės produkcijos eksporto plėtros strategijos parengimo paslaugas bei Čekijos, Lenkijos ir Latvijos rafinuotų naftos produktų rinkos tyrimų parengimo paslaugas, bendrovėje buvo įdarbintas marketingo specialistas. UAB „LIT-INVEST“ taip pat dalyvavo specializuotoje parodoje Lenkijoje, kurios metu parodos dalyviams buvo teikiama informacija apie įmonės veiklą. Įgyvendinant projektą, pavyko užmegzti naujus ryšius su klientais, išplėsti savo veiklą užsienio rinkose bei padidinti eksporto pajamas.

UAB "LIT-INVEST" pažangiu informacinių technologijų sprendinių diegimas
Santrauka

Nuo 2011-05-02 iki 2012-07-14 UAB „LIT-INVEST“ įgyvendina projektą „UAB "LIT-INVEST" pažangių informacinių technologijų sprendinių diegimas, siekiant sudaryti palankias sąlygas bendrovės darbo našumui bei eksporto plėtrai“ (VP2-2.1-UM-02-K-02-214) pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonė "E-verslas".


Projekto įgyvendinimo metu bendrovė numato įsigyti kompiuterinę įrangą bei atnaujinti ir įdiegti programinę įrangą.

Projektas buvo bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto bei įmonės lėšomis.

Projekto vertė: - 216.351,00 Lt
Skirta paramos lėšų suma – 108.176,00 Lt
Projekto trukmė – 15 mėnesiu.

Projekto tikslas

UAB "LIT-INVEST" darbo našumo bei eksporto plėtrą, įmonės gamybos ir pardavimų apimčių didinimas, darbuotojų laiko sąnaudų mažinimas bei produktų kokybės gerinimas. Įgyvendinus projektą, bus optimizuoti gamybos, finansų, sandėlio (atsargų), pirkimo-pardavimo, ryšių su klientais apskaitos bei valdymo procesai.

“Plastifikuotos medienos moksliniams tyrimams reikalingos technines galimybiu studijos parengimas“ projekto vykdymas.
Santrauka

Nuo 2011-05-02 iki 2011-10-31 UAB „LIT-INVEST“ įgyvendina projektą „Plastifikuotos medienos moksliniams tyrimams reikalingos techninės galimybių studijos parengimas“ (VP2-1.3-UM-01-K-02-201) pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonė "Idėja LT".

Projektas buvo bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto bei įmonės lėšomis.

Projekto vertė: - 136.000,00 Lt
Skirta paramos lėšų suma – 102.000,00 Lt
Projekto trukmė – 6 mėnesiai

Projekto tikslas

Parengti techninę galimybių studiją, kurioje būtų detaliai įvertinta kokius mokslinius tyrimus reikia atlikti lapuočių medienos kokybės pagerinimui, koks yra įrangos, laiko ir specialistų poreikis. Galutinis produktas savo išvaizda, ilgaamžiškumu ir naudingomis savybėmis nenusileis egzotinių medzių, tokiu kaip tikmedis, raudonmedis ir kt., medienos rūšims ir galės pakeisti plastmasę ir spalvotuosius metalus. Gaminiai nereikalauja jokių papildomų dažymų arba paviršių apdorojimo. Mokslinių tyrimų metu siekiama išsiaiškinti medienos mechaninių savybių bei atsparumo (vandeniui, nudilimui bei šarminiams poveikiams ir kt.) pagerinimo galimybes.

Projekto tęstinumas– mokslinių tyrimų vykdymas, įsigyjant reikiamą šiems tyrimams įrangą, mokslinių tyrimų rezultatų patentavimas ir įdiegimas gamyboje. Sėkmės atveju galima būtų pateikti į rinką naujus gaminius, turinčius paklausą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio rinkose.